Kerem

הרב ישראל לורברבוים בעל תואר ראשון במדעי החברה, מרצה בכיר בנושאי מחשבה, אמונה, רוחניות מיסטיקה ופילוסופיה יהודית, ומעיבור שיערים והרצאות בפני ציבור מגוונים שונים. הרב לורברבוים הוא גם מחבר הספר המומד הנוסף â€“ מבט חדש על במציאות, הזוכה לשבחים רבים בארץ ובעולם.

הספר דרך ה’ לרמח”ל (רבי משה חיים לוצאטו) היא ספר יסודי במחשבת היהדות ובמבט של היהדות על ההתרחשויות בעולם. הספר עוסק בשאלות פילוסופיות עמוקות הנוגעות לקיום האנושי (תכלית בריאת האדם והועלם) ולהבנת המייקרים והמאורעות המתרחשים בעולם (צדיק ורע לו, תכלית הייסורים, התערבות הבורא במהלכי היסטוריה (רדי). נוסדות ושורשי הספר נטועים עמוק במקורות היהדות ובספרי הקבלה.

קבלה מיסטיקה ואמונה
מאת

ישראל לורברבוים

ספר חדש יצא לאור !רתוכן העינים